Sammenligning

Det er flere nettsider på internett i dag som tilbyr de same tjenestene som vi gjør her på PostCodeZip. Dette betyr likevel ikke at vi er like når det kommer til kvalitet og nivå. Selv om det er aspekter hvor funksjonene våre er like, er det også flere områder hvor PostCodeZip trumfer over andre konkurrenter. Her er grunnen til at PostCodeZip er bedre enn konkurrentene:  

Organisering og enkelhet

På PostCodeZip, sammen med den allerede supre servicen vi gir til våre kunder, har vi også inkludert funksjoner som lar deg få tilgang til dataene du ønsker raskt og enkelt. Med rene og enkle tekster, vil du finne dataene du trenger enkelt. I tillegg har våre datasett hvert land gruppert inn i deres respektive transkontinentale regioner for å bidra til enkel bruk av våre tjenester. I tillegg er informasjonen vil tilbyr tilgjengelig ikke bare på engelsk, men også på lokale spark. For å toppe det hele, er våre datasett satt opp i tabeller hvor informasjonen er gruppert inn i sine respektive rader og kolonner.

Ulikt våre konkurrenter som tar liten eller ingen hensyn til brukervennlighet, har tidligere nevnte funksjoner blitt satt på plass spesifikt med tanke på våre brukere. Vi tilbyr bade kvalitet og bekvemmelighet, som hjelper brukere med å tilfredsstille deres behov med enkelhet

Langsiktig tilgang

Et annet område der vår overlegenhet overfor andre konkurrenter blir dratt frem er vårt tilbud om “nedlastning”. Ikke bare kan brukere forhåndsvise og se gjennom prøver på nettsiden vår, men de kan også laste ned datasettene til sine enheter for enkel og langvarig tilgang, hvor som helst, når som helst. De fleste av våre konkurrenter på nett har sine datasett kun tilgjengelig for online-visning. Dette gjør det vanskelig for brukere å enkelt få tilgang til informasjonen de trenger raskt og enkelt, siden de må besøke nettsiden når de trenger informasjon.

Verdi

Mens andre leverandører av samme tjeneste som oss kun streber etter å produsere informasjon, uten å ta noe annet i betraktning, sikter vi etter presisjon og kreativitet. Ikke bare gir vi deg de tjenestene du trenger, vi gjør det på best mulig måte. For eksempel gir vi ikke bare informasjon om lands gater og lignende, vi gir også forslag på „populære steder “. Vi gir geografisk informasjon på populære steder du kanskje ikke ville ha hørt om. Dette fremhever vår evne til å gi deg tjenester verdt pengene dine og ennå mer. For å bidra til dette har vi vårt Geocoding-verktøy som lar deg lage en geografisk representasjon av bedriften din på kart.