Veioversikt av Martinique i Excel, SQL, CSV eller XML

 

Non bedrifter eller ambisiøse prosjekter har behov for geografiske data og trenger en liste over veiene i de forskjellige samfunnene på Martinique. For å hjelpe disse store prosjektene har postcodezip laget en database med oversikt over 5 744 veier, fordelt på 34 byer med 30 postnummer på Martinique.

Martinique

Liste over veier på Martinique

Denne databasetypen gir en oversikt over veier, til bruk i mange typer prosjekter. Her er en kort oversikt over mulige bruksområder for databasen, for å hjelpe utviklere til å bedre forstå mulighetene:

 
 • Skjemautfylling.
 • Utvikling av applikasjoner som krever bruk av adressedata.
 • Automatisk utfylling av gatenavn i skjema som krever adresseinformasjon.
 • Verifisering av adresser som fylles inn av en bruker.
 • Generere postadresse for en profil, basert på virkelige data.
 • For en applikasjon som allerede har adresseinformasjon gjør denne databasen det enklere å kryss-referere data og gruppere bygninger, etablissementer eller kunder basert på deres postadresser.
 • Lage forskjellige statistikker for å beregne antall torv eller veier for hver kommune på Martinique. Det samme gjelder f.eks. hvis man ønsker å finne antall gater med navn "Rue Schoelcher" på Martinique.
 

Visste du at: på Martinique er det 14 gater/veier/plasser/torv/innkjøringer knyttet til navnet "Rue Schoelcher"!

Tabelldata

Databasen inneholder fire tabeller med data som utfyller hverandre; veier, kommuner, fylker og veitype.

Tabell med veier på Martinique:

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region: navn på region
 • Commune name: fullt navn på kommunen
 • Postal code: postnummer
 • Street: fullt gatenavn med veitype
 • Latitude: GPS koordinater
 • Longitude: GPS koordinater
 • Elevation: GPS koordinater

Tabell med kommuner på Martinique

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region: navn på region
 • Commune name: fullt navn på kommunen
 • Postal code: postnummer
 

Merk: for en mer komplett liste bør du bruke den mest komplette oversikten over kommuner på Martinique. INSEE koden brukes som referanse for å linke data sammen.

 

Tabell med fylker på Martinique:

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region 1: hovedregion
 • Region 2: andre nivå region
 • Region 3: tredjenivå region
 • Region 4: regional underenhet

Uttrekk fra databasen

For å se hvordan dataene ser ut og hva en slik liste kan inneholde, kan du laste ned et eksempeluttrekk med en liten database som inneholder data for 100 veier på Martinique.

 

Last ned liste over veinavn på Martinique

Eller

Last ned database over veinavn på Martinique

Merk:

 
 • Listen inneholder 5 744 veier fordelt på 34 byer og tettsteder på Martinique.
 • Hver uke legges det til, oppdateres eller fjernes gater og veier slik at listen kan aldri garanteres å være 100% korrekt til enhver tid.

Kjøp

Hvis du er interessert i listen over alle veier i på Martinique, kan du kjøpe denne direkte på denne siden.

Bruke disse tabellene og ikke nøl med å dele de presentasjonene og applikasjonene du lager ved hjelp av denne databasen.

Hvis du trenger annen informasjon, som f.eks. veityper eller INSEE, NUTS eller FIPS koder til statistiske analyser så er dette også tilgjengelig. Kontakt oss nå.